• Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 • Työkykypassin avulla

  • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työergonomian ja -turvallisuuden osalta.
  • motivoidaan ja ohjataan omaehtoiseen toiminta-ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen mm. terveyttä edistävän liikunnan avulla.
  • tuetaan osallisuutta ryhmän aktiivisena jäsenenä ja itsenäisenä toimijana.
  • pyritään luomaan Salpaukseen terveyttä ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri.

  Työkykypassin suorittaminen

  Alla taulukossa tarkemmin TYKY-passin viiden osa-alueen tavoitteet, tutkinnon osat, sekä suoritus-, seuranta- ja arviointitavat. Klikkaa taulukkokuva isommaksi tai avaa taulukko pdf-tiedostona

  Alla esitteessä tiivistetty kuvaus TYKY-passista. Klikkaa esitekuva isommaksi tai avaa esite pdf-tiedostona.

  1 Työkykyä edistävä liikunta (40 h)