• Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 •  

  Osa-alue

  2 Terveysosaaminen (40 h)

  Tavoite

  • Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan.
  • Opiskelija tunnistaa oman alansa ja tulevan ammattinsa keskeiset kuormitus- ja riskitekijät ja osaa kehittää kuormitustekijät huomioiden omaa työtään ja työtapojaan.

  Tutkinnon osan
  osa-alue

  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (terveystiedon valinnainen, TYT).

  Suoritustavat

  • Terveysosaamisen syventäminen ja soveltaminen ammattialan keskeisiin terveyttä ja työkykyä kuormittaviin tekijöihin.

  Seuranta ja arviointi

  • Terveystiedon opettaja(t).
  • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

  Klikkaa kuva isommaksi | Kuva: Leipätiedotus ry

  1 Työkykyä edistävä liikunta (40 h)3 Ammatin työkykyvalmiudet (40 h)