• Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 • Osa-alue

  3 Ammatin työkykyvalmiudet (40 h)

  Tavoite

  • Opiskelija tuntee ammattialansa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa ottaa ne työssään huomioon.
  • Lisäksi opiskelija ymmärtää työturvallisuuden ja työergonomian merkityksen osana toiminta- ja työkykyään sekä osaa omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa myönteisesti myös muiden toiminta- ja työkykyyn.

  Tutkinnon osan
  osa-alue

  • Työelämätaidot -tutkinnon osan osa-alue, ammatilliset tutkinnon osat (esim. elinikäisen oppimisen avaintaidot ja/tai ensiapu- ja/tai tulityökurssi).

  Suoritustavat

  • Oman alan työturvallisuus-  ja työergonomiaosaamisen syventäminen ja soveltaminen.

  Seuranta ja arviointi

  • Työelämätaidot -tutkinnon osan osa-alueen opettaja(t), liikunnan ja terveystiedon opettaja(t).
  • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

    

  2 Terveysosaaminen (40 h)4 Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (40 h)