• Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 • Tämä neljäs osa-alue suoritetaan muista poiketen vapaa-ajalla. Lisätietoa antavat Salpauksen liikunnanopettajat Päivi Varis, Janne Virkkunen, Arttu Okkonen ja Arto Pietilä. Sähköpostit etunimi.sukunimi(at)salpaus.fi

  Osa-alue

  4 Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (40 h)

  Tavoite

  • Opiskelija on (omaehtoisessa) harrastustoiminnassa osallistujana ja osallistajana pitkäjänteinen, sopimuksista huolehtiva, aloitteellinen, kannustava ja yhteistyötaitoinen.
  • Opiskelija ymmärtää harrastusten arvon työkyvyn edistämisessä ja hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. 

  Tutkinnon osan
  osa-alue

  • Vapaa-ajan harraste- ja/tai koulun opiskelijatoiminta.
  • Oma liikunta- ja/tai kulttuuritoiminta.
  • SAKU-toiminta-> esimerkiksi kilpailu- ja tutortoiminta, opiskelijoiden liikuntakerhot. 

  Suoritustavat


  • Vapaa-ajan liikunta ja muu harrastetoiminta, opiskelijaliikunta, tutorkoulutus ja -toiminta, teemapäivien suunnittelu ja toteutus, kulttuurin tai liikunnan ohjaus-, tuomari- tai valmennustoiminta.

  Seuranta ja arviointi

  • Koulun yhteyshenkilö (liikunnanopettaja).
  • Opiskelijan oppilaitoksen ulkopuolella hankkima osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan osaksi ammattiosaajan työkykypassia.
  • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).

3 Ammatin työkykyvalmiudet (40 h)5 Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (40 h)