• Työkykypassin tavoitteiden mukaiset suoritukset kerätään viidestä eri osa-alueesta, opintoihin kuuluvista pakollisista (osa-alueet 1 ja 3), valinnaisista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (2 ja 5) ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnasta (4). 
  • Kuvaus alla, kohdassa TYKY-passin sisältö ja suorittaminen
  • Ammattiosaajan työkykypassi-esite (pdf) ja rakennetaulukko (pdf)
      

  Taustaa

  • Ammattiosaajan työkykypassi (TYKY) on kehitetty Opetusministeriön, Opetushallituksen ja Saku ry:n aloitteesta tulevaisuuden ammattilaisten ammattiosaamisen vahvistamiseksi ja työkyvyn turvaamiseksi.
  • Työkykypassin kehitystyö alkoi 2006 ja vuodesta 2008 lähtien passia on voinut suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.
  • Salpauksessa työkykypassin voi suorittaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa.

   

 • Osa-alue

  5 Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (40 h)

  Tavoite

  • Opiskelija vahvistaa ja syventää edellä mainittujen osa-alueiden osaamista.
  • Opiskelija hankkii lisää tietoa tai taitoa työkyvystä, osallistuu toimintaan, joka tähtää työkyvyn konkreettiseen parantamiseen ja siirtää oppimaansa käytäntöön.

  Opetus ja ohjaus

  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (liikunnan tai terveystiedon valinnainen, TYT).

  Suoritustavat

  • Portfolio, näyttö tai muiden opiskelijoiden ohjaus.
  • Opiskelija seuraa, kirjaa ja arvioi työkykyynsä vaikuttavaa toimintaa.
  • Opiskelija osaa hyödyntää kunto- ja terveysliikuntaa ja osaa liikkua terveyttä edistävästi.

  Seuranta ja arviointi

  • Liikunnan- ja terveystiedon opettaja(t).
  • Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa (s-merkintä).
  4 Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (40 h)test