• Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen