Sivuston uutiset

Kela tiedottaa 17.4.2018

 
Kuva: Jokinen Ada
Kela tiedottaa 17.4.2018
Jokinen Ada - keskiviikko, 18 huhtikuu 2018, 11:09
 


Opiskelija, tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki
 
Vuoden 2017 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2018. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan.
Kelan asiointipalveluun (www.kela.fi/asiointi) kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omien vuositulojen ennakkotiedot löytyvät valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin tietoihin apurahoista ja ulkomaan tuloista. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja, kuten elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

Asiointipalvelun Vuositulot-sivulla olevien tietojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa vuoden 2017 opintotukea. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään verotuksessa vahvistettujen tulojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2017, hän voi palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä.
 
Jos liikaa maksettua tukea ei palauta toukokuun loppuun mennessä, Kela perii tuen ensi keväänä takaisin 7,5 %:lla korotettuna.
 
Katso kahden minuutin pikaohje Youtubessa
 
Opasvideo antaa konkreettiset neuvot omien vuositulojen tarkistamiseen. Usein opiskelijalle on epäselvää, kuinka monen kuukauden opintotuki tulisi palauttaa, jos vuosituloraja ylittyi. Videolla neuvotaan askel askeleelta, miten asian voi selvittää Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.
 
Katso video
 
Lisätietoja asiakkaille
Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 9–16
Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki
Kysy opintotuesta verkossa www.kela.fi/kysykelasta
 
 
Lisätietoja medialle:
 
Ilpo Lahtinen
vastaava suunnittelija
puh. 020 634 3254
Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi
 
**********
FPA informerar 17.4.2018
                                                         
Dags för studerande att kontrollera fjolårets inkomster och att betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd
 
Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2017 ska göras senast 31.5.2018. Studerande som har studiestöd kan nu gå in på FPA:s e-tjänst och kontrollera de preliminära uppgifterna om den årsinkomst som beaktas för dem i samband med studiestödet.
Man loggar in på e-tjänsten (http://www.fpa.fi/etjanst) med sina bankkoder eller med ett mobilcertifikat. De preliminära uppgifterna om årsinkomsten finns under Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst.

De preliminära uppgifterna om årsinkomsten baserar sig på inkomstuppgifterna i de förifyllda skattedeklarationerna och på tillgängliga uppgifter om stipendier och utländska inkomster. Vissa inkomstslag kan helt eller delvis saknas i de preliminära beskattningsuppgifterna, t.ex. inkomster av näringsverksamhet och hyresinkomster. Det är också möjligt att det inkomstbelopp som visas i e-tjänsten ändras i den slutliga beskattningen.

Avsikten med de uppgifter om årsinkomsten som visas i e-tjänsten är att hjälpa de studerande att bedöma om de måste betala tillbaka studiestöd för 2017. Enligt lagen har de studerande själva ansvaret för att bedöma sin årsinkomst korrekt och för att årsinkomsten inte överstiger årsinkomstgränsen. Inkomstkontrollen för studiestöd görs utifrån de inkomster som fastställts i beskattningen.

Studerande vars inkomster översteg årsinkomstgränsen 2017 kan senast inom maj månad betala tillbaka den del av studiepenningen och bostadstillägget som de inte är berättigade till.
 
Om det felaktigt utbetalda stödbeloppet inte betalas tillbaka före sista maj återkrävs beloppet nästa vår höjt med 7,5 procent.
 
Se snabbguide på Youtube
 
Den korta videon (på finska) visar konkret hur man kontrollerar sin årsinkomst. Ibland kan det vara svårt att veta för hur många månader studiestödet ska betalas tillbaka om man har överskridit årsinkomstgränsen. Videon visar steg för steg hur man kan ta reda på det i e-tjänsten och med hjälp av FPA:s räknare.
 
Se videon
 
Närmare information för kunder:
På nätet www.fpa.fi/studiestod > Inkomster
Servicenumret för studerande 020 692 229 mån–fre kl. 9–16
Studiestödet på Facebookwww.facebook.com/opintotuki (på finska)
Fråga om studiestödet på nätet www.fpa.fi/fragafpa
 
 
Närmare information för medierna:
Ilpo Lahtinen
ansvarig planerare
tfn 020 634 3254
Folkpensionsanstalten
fornamn.efternamn@fpa.fi
 
**********
Kela – The Social Insurance Institution of Finland
Press release 17/04/2018
                                                         
Reminder for students to check their income for 2017 and return overpaid financial aid
 
The deadline for returning financial aid voluntarily for 2017 is 31 May 2018. Financial aid recipients can now check Kela’s e-service for preliminary information on their 2017 income which counts towards financial aid.
To sign in to the e-service (at www.kela.fi/asiointi), customers need either their online bank user ID and password or a mobile ID. Preliminary information on annual income can be found by selecting (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot).

It is based on the income information pre-filled on the tax return as well as on information available about scholarships and grants and about income received from abroad. Certain types of income, such as income from self-employment and rental income, may be missing either completely or partially from the preliminary tax information. Also, the amount of income shown in the e-service may change once final tax information is available.

The information shown on the Vuositulot (Annual income) page of the e-service is intended to help students estimate whether they must return some financial aid for 2017. Students are by law ultimately responsible for estimating the annual income correctly and making sure that it does not exceed the annual limit. The income of financial aid recipients is checked on the basis of final tax information.

Students whose 2017 income exceeds the annual limit can return overpaid study grant and housing supplement payments by the end of May 2018.
 
If overpaid financial aid is not returned by the end of May, Kela will collect the overpayments next spring at 7.5 percent interest.
 
Watch a 2-minute video guide on YouTube
 
The video guide includes step-by-step instructions for checking the amount of annual income. Students who exceed the annual income limit may sometimes find it difficult to decide how many months’ worth of financial aid payments they should return. The video shows in detail how to check that by accessing Kela’s e-service and online calculators.
 
Watch the video(in Finnish)
 
Additional information for customers
Online http://www.kela.fi/web/en/financial-aid-for-students-income
Telephone assistance with student financial aid: 020 634 2550, Monday to Friday from 9:00 to 15:00
Student financial aid on Facebook  www.facebook.com/opintotuki
You can ask about financial aid online at www.kela.fi /kysykelasta. (Please note that this service is available in Finnish and Swedish only.)
 
 
For media inquiries, please contact:
 
Ilpo Lahtinen
Lead Coordinator
Tel. 020 634 3254
Kela
firstname.lastname@kela.fi
 
**
Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 040 733 5221, arkisin klo 9–16
viestinta@kela.fi

Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9–16
tilastot@kela.fi
 
Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.
Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje
Viestinnän yhteystiedot verkossa
www.kela.fi/viestinta