Ryhmä ryhmäavain

Kurssilla, jolla on paljon opiskelijoita voi käyttää ryhmiä. Toimintoa ei kannata laittaa päälle kurssin asetuksista vaan aktiviteetti-kohtaisesti. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi seuraavissa keskustelussa, jossa viestiä lähettävä opettaja voi kohdentaa viestin joko kaikille tai tietylle ryhmälle sekä tehtävissä, joissa tehtyä palautetta antava opettaja saa haettua näkyviin oman ryhmänsä.


RYHMÄ


RYHMÄAVAIN

Opiskelija liittyy ryhmäavaimella kurssille, kuten tavallisestikin avaimella, mutta sen lisäksi myös ryhmäänsä. Muistat vain antaa oikean avaimen oikeille henkilöille. (Jos et luo avainta, liität opiskelijat ryhmään käsin.)

  • Liitteenä kuvallinen ohje ryhmän ja ryhmäavaimen luomiseen 2018 

» Elsa moodle UKK -sanasto