Verkko-opetuksen työvälineitä Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpauksessa on ollut käytössä verkko-oppimisalusta ja opettajien tieto- ja viestintä-tekniikan opetuskäytön tukitoimintaa aina vuodesta 2000 alkaen. Perinteisen verkko-oppimisalustan hyödyntäminen opetuksessa on jo monen opettajan arkea. Oppimisalustan rinnalle on noussut sosiaalinen media, joka mahdollistaa uuden pedagogisen ajattelun ja entistä avoimemman ja yhteisöllisemmän toimintakulttuurin rakentumisen. Alla tietoa erilaisista työvälineistä. 

digitaaliset oppimisympäristöt

Elsa Moodle

Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva internetselaimelta käytettävä oppimisalusta. Moodlea kehitetään jatkuvasti, sen kehitystyöstä vastaavat tuhannet käyttäjät ja testaajat ympäri maailman (moodle.org). Moodle soveltuu monin eri tavoin opetuksessa hyödynnettäväksi. Se tarjoaa hyvät työvälineet verkkoavusteiseen opetukseen mutta myös varsinaiseen verkko-opiskeluun. Oppimisalusta mahdollistaa erityisesti opetusmateriaalien kokoamisen ja jakamisen verkossa, tiedottamisen ja yhteydenpidon, yhteisölliset ja yksilölliset oppimistehtävät, palautteen antamisen sekä osaamisen arvioinnin sanallisesti ja numeerisesti.

Verkko-oppimisalusta eLSa (elsa.salpaus.fi, eLearning Salpaus) on Salpauksen omalla palvelimella sijaitseva Moodle-asennus. eLSa on käytössä Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Salpauksen verkko-opetuspalvelut hallinnoi oppimisalustaa ja luo pyynnöstä uudet kurssipohjat ja kurssien kopioinnit. Myös osa digimentoreista sekä TopIT luo tyhjiä kurssipohjia. Henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat eLSaan AD -tunnuksillaan. Keväällä 2015 alkaen kurssi on ollut mahdollista laittaa myös avoimeksi. Ks. esimerkki.

Demokursseja: eLSa tutuksi Opiskelijademo 2017 -kurssi (avain: elsa)
Ilman kirjautumista katseltavia kursseja:
Elsa tutuksi OpenDemo (avoin)  - lyhytlinkki: bit.ly/elsaopendemo
Elsa tutuksi Demo (avoin) - lyhytlinkki: bit.ly/elsaopiskelijademo
YTO-valinnaiset (avoin) lyhytlinkki: bit.ly/ytovalinnaisetsalpaus

Salpauksen yhteiset kurssit, kirjautuminen AD:lla ja annetulla avaimella.

ePortfolio Kyvyt.fi

Kyvyt.fi on suomalaisille oppilaitoksille ja koulutusalan organisaatioille tarkoitettu ePortfolio-palvelu. Se tarjoaa monipuoliset työkalut oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa. Kyvyt.fi-palvelua käyttää yli 80 eri oppilaitosta ja organisaatiota ympäri Suomea. (kyvyt.fi) Palvelu on integroitu Moodleen, joka tarkoittaa esimerkiksi vaivatonta tiedostojen kopioimista suoraan Elsa Moodesta ePortfolioon. Palvelua käytetään opintojen ajan Elsan kautta ja opintojen jälkeen, edelleen käyttäjälle ilmaiseksi, palvelun etusivulta.

Käyttäjä voi dokumentoida ja reflektoida osaamistaan mm. keräämällä ja järjestelemällä tuotoksia sekä pitämällä oppimispäiväkirjaa ja blogia. Palvelussa on valmis sivupohja esimerkiksi CV:lle. Palvelu mahdollistaa ryhmätyöskentelyn ja oppimisen ohjauksen. Käyttäjä voi verkostoitua, julkaista portfoliosivujaan valituille palvelun käyttäjille tai laajemmalle yleisölle yleisen Internetin kautta.

Kyvyt.fi Kyvyt.fi esittelyvideo Pikaohje Galleria Mikä julkista Salpauksen ohjesivu Ammattiosaajan työkykypassiOffice 365 - OneDrive for Business

OneDrive for Business on työtiedostojen tallentamiseen ja järjestämiseen tarkoitettu henkilökohtainen tallennustila. Tilaan mahtuu 1000 gigtavua tiedostoja ja niitä on helppo jakaa esim. työkavereiden tai ulkopuolisen kollegan kanssa. 

Office 365-palvelun esittely ja käyttöönotto-ohjeet wikissä Pikaohjeet OneDrive for Business esittelyvideo 

Edubox video-ohjeet

Koulutuskeskus Salpaus on hankkinut koko henkilökuntansa ja opiskelijoidensa käyttöön lisenssit Edubox-palveluun. Edubox:ssä voi opiskella videoiden avulla muun muassa tietokoneohjelmia omaan tahtiin ja ammattilaisten avustuksella. Oppia on saatavana muun muassa Facebookin, YouTuben, iPadin, Wordin ja Excelin käyttöön.

Opetusvideot on jaoteltu selkeisiin pieniin osioihin, joten tarvittava apu löytyy helposti. Halutessaan voi luonnollisesti katsoa vaikka koko kurssin. Eduboxia voivat käyttää vapaasti kaikki, joiden sähköpostiosoitteiden loppuosa on joko @salpaus.fi tai @edu.salpaus.fi.

http://edubox.fi/ Edubox.fi -palvelun käyttöönotto-ohjeet 

Skype fo Business

Skype on pikaviestin- ja verkkokokousohjelma. Se sisältää audio- ja videoneuvotteluominaisuudet sekä käyttäjien läsnäolotiedot. Skype on osa Microsoft Officea, joten se integroituu hyvin Salpauksessa käytössä oleviin ohjelmiin mm. Santra ja Outlook. Skype-ohjelma toimii AD-tunnuksilla.

Adobe Connect

Adobe Connect (AC) on monipuolinen verkkokokousympäristö reaaliaikaisten tapaamisten, verk-ko-opiskelun tai online-esittelyjen järjestämiseen. Kokoukset pidetään virtuaalisissa huoneissa käyttäen ääntä, kuvaa ja sovelluksen jakotyökalua. Peruskäyttöön tarvitaan vain tietokone ja nettiyhteys sekä selaimeen asennettu ilmainen Flashplayer-laajennus. Kokoukseen voi osallistua jo kuulokemikrofonin ja tavallisen Internetselaimen avulla. Läsnäoloa voidaan elävöittää webkameralla.

Henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat Salpauksen AC:hen (connect.lpt.fi) AD-tunnuksilla, ulkopuoliset vierailijoina. Adobe Connectin jokainen Host-käyttäjä (kokouksen avaaja) tarvitsee nimetyn lisenssin (Named Organizer). Nämä named organizer -lisenssit ovat maksullisia. Tämä lisenssi tulee olla jokaisella henkilöllä, joka järjestää verkkokokouksia Adobe Connectissa.

Lisää Adobe Connectista ja lisenssin tilaus Adobe Connect käyttöohjeita

Salpro-palvelintila

Salpro (salpro.salpaus.fi) on PHKK:n ylläpitämä Salpauksen henkilöstölle tarjolla oleva palvelintila yksittäisten tiedostojen tai verkkosivujen sijoittamiselle. Pyydettäessä opettaja saa Verkko-opetuspalveluista oman Salpro kansion ja käyttöohjeet, jonka jälkeen opettaja vastaa sisällöstä itse.

Blogi

Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi henkilö kirjoittaa niin, että uudet blogimerkinnät ovat aina ylimpänä helposti löydettävissä. Blogissa on mahdollista julkaista tekstin lisäksi myös kuvia, videoita ja äänitiedostoja. Yleensä lukijalla on kommentointimahdollisuus. Blogia voi hyödyntää esimerkiksi oppimispäiväkirjana, yksilö- ja ryhmätöiden tekemiseen, opettajan opetusmateriaalien kokoamiseen ja jakamiseen, keskusteluihin, tapahtumien organisointiin ja palautteen keräämiseen. RSS-syötteiden avulla blogia voi seurata ja linkittää myös keskenään. 

Esimerkkejä Salpauksen wordpress.com-blogeista http://meoppiminen.wordpress.comhttp://toplontoo.wordpress.com  

Esimerkkejä Salpauksen blogspot.com-blogeista http://blogit.salpaus.fi/salpaus-pelaa | ohjeita http://bloginohjaus.blogspot.fi/

Sosiaalisen median työvälineet

Sosiaalisen median palvelut ovat pääosin ilmaisia mutta edellyttävät henkilökohtaisen käyttäjätilin luomista. Ne tarjoavat laajan valikoiman hyödyllisiä ja hauskoja tapoja tuottaa, tallentaa ja jakaa linkkejä, kuvia ja videoita. Lisäarvoa tuo erityisesti käyttö mobiililaitteilla, älypuhelimella, tabletti- tai kannettavalla tietokoneella. Osa sovelluksista asennetaan laitteelle ja osaa käytetään suoraan pilvipalvelimelta internetyhteyden kautta. Opetuskäyttöä suunnitellessa kannattaa huomioida, että olet palvelun tarjoajan varassa ja omalla vastuulla esimerkiksi varmuuskopioinnin suhteen, toisin kuin oppilaitoksen ylläpitämissä ja hallinnoimissa ympäristöissä.

Sosiaalisen median mahdollisuuksiin kannattaa ehdottomasti tutustua, sillä ne voivat tuoda opetukseen paljon uutta ja innostavaa. 

Kysy lisätietoa Kehittämispalveluista ja digimentoreilta. Hyvä keino perehtyä asiaan on osallistua henkilöstölle tarkoitettuihin koulutuksiin.

Muut

Seppo-pelisovellus

Lisätietoa avoimelta Elsa-kurssilta bit.ly/sepposalpaus

Image Quest

Image Quest on laadukas, lähes kolme miljoonaa kuvaa sisältävä tietokanta joka sisältää kuva-aiheita laidasta laitaan, aina akrobaateista zeppeliineihin ja lähes kaikkea siltä väliltä. Kaikissa kuvissa on täydet käyttöoikeudet ei-kaupalliseen opetuskäyttöön ja kuvia voikin hyödyntää niin opetuksessa, opiskelijoiden tehtävien kuvituksessa kuin nettisivuilla ja esitteissäkin. Image Quest toimii kaikilla koneilla konsernin verkossa ja etänä NELLI –portaalin kautta.

Image Quest -palveluun

Opit

Opit (www.salpaus.opit.fi) on WSOY:n ylläpitämä maksullinen, erityisesti perusasteen oppimateriaaleja sisältävä verkko-oppimisalusta. Opit on Salpauksessa käytössä rajoitetusti, vain erityisopiskelijoille oppimisstudioissa, sekä AVA- ja Ammattistartti-koulutuksissa. Opiskelijat saavat erilliset Opit-käyttäjätunnukset opettajilta.

Opit.fi

Tietokeskus on avoin maakunnallinen oppilaitos- ja korkeakoulukirjastoverkko. Koulutusaloittain erikoistuneita toimipaikkojamme on Lahdessa ja Heinolassa. 

Tieto- ja kirjastopalvelut -verkkosivut

Lisätty todellisuus (AR)

Lisätty todellisuus (AR, augmented reality) tarkoittaa reaalimaailmaan linkittyviä virtuaalisia objekteja. Lisätty todellisuus toimii interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti kohdistaen todelliset ja virtuaaliset objektit toistensa kanssa (Wikipedia). Lisätyn todellisuuden palvelujen käyttämisen etu tavalliseen mobiili-internetselaamiseen on tilanteen mukaisen lisätiedon saaminen liikkuvassa käytössä. Lisätty informaatio voi olla saavutettavissa paitsi paikkatiedon perusteella, myös itse ympäristöön sijoittuvien linkkien avulla. Tällaisia linkkejä voivat olla painetussa mediassa viivakoodit ja QR-koodit. (Aalto 2011)

Koulutuskeskus Salpaus on edelläkävijä Lisätyn todellisuuden kehittämisessä. Salpauksen Adusal Oy on luonut useampia AR-sovelluksia, joita on käytetty esimerkiksi Salpauksen opiskelijan oppaassa ja oppimateriaaleissa (salpro.salpaus.fi/salpausAR). Lisätietoa Adusal Oy (www.adusal.fi).

Lisätyn todellisuuden sovelluksia

Vireaali2 -hankkeen päätavoitteena on kehittää käyttäjäystävällinen Lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) -alusta, joka toimii "drag and drop" -periaatteella. Kun 3D-malli on valittu alustan varastosta, se tuodaan AR-alustaan integroituun sovellusosaan. Lisätyn todellisuuden sovellus saadaan tämän jälkeen toimimaan joko suoraan AR-alustassa tai 3D-malli voidaan tulostaa ja hyödyntää myöhemmin webkameran avulla.

Lisää sovelluksesta

Sandbox I&II oppimispeleissä rakennetaan omakotitalo Suomen rakentamisstandardien mukaisesti. Peleissä tilanteet, määräykset, olosuhteet ja ongelmat ovat todellisia ja kuvastavat oikeita tilanteita työmaalla niin tarkasti kuin mahdollista. Sandbox I:ssa tehdään talolle perustukset ja Sandbox II:ssa rakennetaan talo kattoon saakka.

Lisää oppimispeleistä

 

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 8 elokuu 2018, 17:39