Tutkinnon osat 2. Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen (6) - listaus ja linkit

Matemaattis- luonnontieteellinen osaamisen valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (YTO, valinnaiset)

Matematiikkavalinnainen
   • Käytännöllistä matematiikkaa ammattialalle 101054MA2A 
   • Yrittäjän matematiikka 101054MA2J
   • Matkalla ammattikorkeakouluun matematiikka 101056MA2A 
Fysiikka ja kemiavalinnainen
   • Luonnon lainalaisuuksia ammattialallesi 101054FK2A 
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen
   • Mastertyping ja muut ATK:n perusvalmiudet 101054TVT2C
   • Kuvankäsittely ja media 101054TVT2B Viimeksi muutettu: keskiviikko, 22 kesäkuu 2016, 17:22